onsdag 19 mars 2014

   Vad Är MediYoga

 MediYoga är en modern, svenskutvecklad yogaform. Den kommer ur och har sina rötter i kundaliniyogan men det är inte exakt samma sak, det är två separata system. Vi representerar idag en egen självständig gren på yogaträdet. MediYoga har bl.a. tagit bort, modifierat och lugnat ner olika moment i kundaliniyogan för att övningarna ska kunna fungera för människor med olika begränsningar. MediYoga utgår från kundaliniyogans grundsyn på människan som energivarelse och har lånat in ett mindre antal pass och meditationer ur denna mäktiga tradition, som enligt sin egen internationella lärarmanual inte är en terapeutisk yogaform för våra moderna sjukdomar (Aquarian Teacher, sid 285-286). MediYoga har sedan 1995 utvecklat ett stort antal egna pass specifikt för den moderna människans behov och verkar för att våra träningsprogram ska utvärderas vetenskapligt.MediYoga / Medicinsk  Yoga  
 En lugn inkännande yoga som alla kan göra oavsett fysisk förmåga. 
 Barn, vuxna, äldre stel som vig.
 Den innehåller mjuka rörelser, djupandning, avslappning och meditation.
Medicinsk Yoga utgår från den klassiska Kundaliniyogan, den är utvecklad av Göran Boll på IMY institutet för medicinsk yoga sedan 1995 och är utvärderad i olika studier.
 I dag används yogan som rehabilitering inom vården för bla hjärtsjuka.  Det har visat sig att den har positiva effekter vid stressrelaterade besvär, högt blodtryck, sömnproblem, ryggproblem mm.
Även du som är frisk har stor nytta av yogan då den främjar en inre utveckling mot ökad medvetenhet.  Yoga är en fysisk, mental och andlig träning till balans mellan kropp och sinne, kropp och själ.
Den ger dig ett redskap till att komma i kontakt med din egen inre sanna kärna.  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar